Vedtekter og husordensregler

Alle beboere i sameiet oppfordres til å gjøre seg kjent med sameiets vedtekter og husordensregler. Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av både vedtektene og husordensreglene som er fastsatt av sameiermøtet. På denne måten vet alle hva de har å forholde seg til, og alle er dermed med på å bidra til et hyggelig bomiljø.

Vedtektene kan leses her.

Husordensreglene kan leses her.