Trivsel på balkongen

Det nærmer seg sommer og solfylte dager, og balkongene våre blir da et godt sted å oppholde seg på. Fra din egen balkong ser du dessuten ut på andre balkonger i Sameiet.

Er balkongen din ryddet og tåler innsyn fra naboene?

Vi i styret har mottatt flere henvendelser der naboer irriterer seg over balkonger som er fylt opp av ting som kanskje burde vært kastet. Vi viser i denne forbindelse til Husordensreglene våre, spesielt punktene 8 og 9. Vi ber om at disse punktene blir respektert. Det er med på å skape trivsel og gode naboforhold!

Til orientering blir det plassert ut containere i Sameiet den 4.-8. mai.

Vi ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER!

Vennlig hilsen
Styret

Julegrantenning

Tradisjonen tro var det julegrantenning i sameiet vårt første søndag i advent, 27. november. Det var julemusikk, god julestemning og vi fikk besøk av julenissen som delte ut godteposer til barna. Julenissens gode hjelpere iført julegensere var også med.


Tusen takk til alle som møtte opp, og en riktig god jul til dere alle sammen!

Nytt styre 2022/2023

På årsmøtet 21. juni ble det valgt nytt styre i Lunden 7-17, og her er de nye representantene for styreåret 2022/2023!

Vi gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer, og for det kommende året ønsker vi blant annet å styrke vårt allerede gode samhold i sameiet, samt jobbe for et godt bomiljø for alle våre beboere. For å lykkes håper vi at alle beboere bidrar med å gjøre det vi kan; smil og hils på naboer du møter og overhold husordensreglene våres. Da blir det hyggelig for oss alle 🙂


 

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid i året 2022/2023!

Grilling på balkongen

Hvert år fører grilling til både branner og personskader. I Sameiet Lunden 7-17 er det kun tillatt å benytte gassgrill på balkongene, og ikke kullgrill. Sameiet disponerer kullgriller som kan benyttes i fellesarealer utendørs ved ønske.

Følg Norsk Brannvernforenings grillvettregler for tryggere grilling med gassgrill:
• Gjør deg kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold nøye.
Unngå å sette gassflasken under grillen. Plasser den slik at du har lett tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov
• Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.
• Før du åpner for gasstilførsel på beholderen, pass på at alle blussene er stengt.
• Antenn alltid grillen med åpent lokk med en gang gasstilførselen er åpnet.
• Når grillingen er over, pass på at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
• Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping.
• Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen.
• Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje må du med én gang stenge av gasstilførselen på gassflasken og flytte flasken bort fra grillen og til et sikkert sted.  Fjern alle varmekilder (f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner osv.) i nærheten. Gå vekk fra grillen, kontakt brannvesenet og varsle naboer hvis nødvendig.

Du kan lese flere grilltips på Norsk Brannvernforenings nettside her.

Prisendring fellesvaskeri

Fra og med 01.07.2022 vil pris per vask i fellesvaskeriet justeres opp til kr. 15,-

Prisendringen blir gjennomført på bakgrunn av økte utgifter for drift av vaskeriet.

Forrige prisregulering ble foretatt i 2012.

Vedlikeholdsansvar egen leilighet

Under finner du en artikkel fra «Huseierne» som samsvarer med våre vedtekter:

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten. Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som a) inventar b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat d) skap, benker, innvendige dører med karmer e) listverk, skillevegger, tapet f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk g) vegg-, gulv- og himlingsplater h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring i) vinduer og ytterdører. Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. I vedtektene kan det fastsettes at vedlikeholdsplikten etter denne paragrafen helt eller delvis påligger sameiet. Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

Sameiets vedlikeholdsplikt

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter § 32. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere. I vedtektene kan det fastsettes at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealene ved like. En slik bestemmelse krever samtykke fra de eierne det gjelder. Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader, jf. § 29. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å varsle. Her er link til hjemmesiden der dette omtales: Klikk HER

 

Rengjøring av sluk på badet

Rengjøring av sluk på badet
De aller fleste badene i sameiet vårt ble i 2012 totalrenovert.
I forbindelse med denne renoveringen fikk alle en beboerperm med informasjon om
denne renoveringen. Noen har den kanskje liggende – mange har den ikke lenger.
Det har etter renoveringen kommet henvendelser vedrørende sluket på badet. Vannet
renner sent ned og/eller det kommer vann opp når vaskeservanten og/eller vaskemaskin
brukes.
Dette kan skyldes at sluken er i ferd med å tette seg.
Hva kan du som beboer gjøre da?
Her kommer en enkel veiledning som kan løse problemet:
1. Fjern risten på toppen av sluken og ta ut smuss og hår som du ser i sluket.
2. Vannlåset tas opp og rengjøres. Det gjør du på følgende måte:
a) Ta tak i håndtaket du ser i vannlåset og dra
«koppen» opp fra sluket (den kan sitte
hardt!)
b) Fjern synlig smuss og hår. Du kan også skru
fra hverandre vannlåset for å få det ekstra
godt rengjort. (Den ytre koppen er skrudd
fast til delen med håndtaket)
c) Etter rengjøring skrur du vannlåset sammen
og plasser det tilbake i sluket. Vær sikker på at du har trykket det helt tilbake i
nedløpet.
Sameiet Lunden 7-17 har en samarbeidsavtale med Rørlegger Sentralen AS (Brobekkveien
40, 0598 Oslo, Telefon: 23 03 54 00) hva gjelder rørleggerarbeid. Som beboer er du
velkommen til å benytte deg av dette firmaets tjenester. Du får 10% rabatt på deler og
timer om arbeidet utføres i tidsrommet 08.00-16.00 mandag til fredag.

 

Innglassing av balkongen din?

Lumon Norge har innglasset de fleste balkongene i sameiet Lunden 7-17.

Vi i Lumon Norge jobber for å gi alle en mulighet til å glasse inn sin balkong, for å gi beboere et best mulig inntrykk av hvordan innglassing fra Lumon fungerer har vi visninger ute i borettslagene. Med tanke på dagens restriksjoner og smittesituasjon ønsker vi ikke å samle folkemengder ute på plassen, vi har derfor et stort fokus på online live visninger.

På denne måten kan alle som er interesserte se mer om våre produkter uten å forlate hjemmet. Dersom dere har en intern gruppe på Facebook eller lignende hadde vi satt stor pris på om styret kunne lagt ut link til påmelding for de som ønsker det. Vi har veldig positive tilbakemeldinger fra flere beboere som allerede har Lumon innglassing i deres borettslag og håper vi kan komme med gode tilbud til resterende beboere.

Vi kjører live visninger cirka 2 ganger i uken og en enkel utsendelse av link vil fungere til alle visninger i framtiden. Alle visninger man er påmeldt kan også sees i reprise når man skulle ønske. På denne måten sparer vi også miljøet vet å bruke mindre papir for å informere beboere om visning.

Link:https://lumon.com/no/webinar