Klage til styret

Beboere som ønsker å klage på forhold i sameiet kan gjøre dette på følgende måter:

 1. Skriftlig pr. brev/notat.
  Dette skal leveres i sameiets postkasse i Lunden 11 A.
  Klagen må underskrives (navn/adresse/tlf.nummer) slik at styret kan kontakte/gi tilbakemelding til klager. Anonyme klager vil ikke bli behandlet.
 2. Klage pr. e-post til: styret@lunden7-17.no
 3. Klage pr. telefon. Styrets tlf.nummer er +47 484 35 704.
  Kommer klagen som en SMS, skal den underskrives med navn og adresse.

Erfaringsmessig er klager på brudd på sameiets vedtekter og husordensregler av de mest vanlige klagene. Det forutsettes at klager selv har tatt initiativ for å finne en løsning, før en klage sendes styret. Styret vil gi tilbakemelding om at klagen er mottatt.

Den klagen gjelder vil bli kontaktet av en fra styret (ofte styreleder). I mange tilfeller vil denne første henvendelsen være muntlig (besøk/telefonsamtale). Det vil bli orientert om innholdet i klagen, og den påklagede blir bedt om å vise hensyn til naboer og forholde seg til vedtekter og regler vedtatt av sameiet.

Klager vil få tilbakemelding (muntlig eller skriftlig) om at klagen er videreformidlet.

Dersom en muntlig henvendelse ikke løser problemet, må styre få beskjed i form av en ny klage. Da vil den påklagede motta en skriftlig melding om at tidligere påklaget forhold ikke er hensyntatt. Denne meldingen inneholder også en orientering om hva som vil skje videre om ikke forholdet blir brakt i orden. Kopi av denne meldingen blir sendt til vår forretningsfører. I ytterste konsekvens vil styret etter flere henvendelser uten at forholdet blir bedret, be om utkastelse.

Leietakere må regne med at eier av leiligheten blir involvert om ikke forholdet som er påklaget løses innen rimelig tid.

Klager som dreier seg om sameiets drift, bygningsmasse, uteområder etc. blir tatt opp i styret, og klager får tilbakemelding så snart saken har vært til behandling.

Vennlig hilsen
Styret i sameiet Lunden 7-17

Veggedyr

Veggedyr 

Det er oppdaget veggedyr i noen av leilighetene i sameiet vårt. Bekjempelse av veggedyr er et omfattende arbeid, og må gjøres av spesialister. Sameiet Lunden 7-17 har forsikring som dekker bekjempelse av veggedyr, med for tiden en egenandel på kr 5.000,-.

Styret må få beskjed umiddelbart om det er mistanke om veggedyr i en leilighet. Vi vil da ta kontakt med Pelias Norsk Skadedyrkontroll, tlf. 33 51 40 62, og dersom det blir konstatert veggedyr i leiligheten, melder vi dette til vårt forsikringsselskap som så godkjenner nødvendige tiltak for fjerning av veggedyrene.

Her er noen tegn du kan se etter:

 • Fysiske stikk, og reaksjoner på kroppen. Kan ligne på myggstikk. Ofte samlet i grupper.
 • Små blodflekker på lakener og annet sengetøy.
 • Let i sømmer på madrassen, og i sprekker på sengerammen etter grupper av små svarte prikker. Dette er ekskrementer.
 • På de samme skjulestedene kan du også finne levende veggedyr, og huder.

Veggedyret er et nattaktivt insekt. I motsetning til de fleste andre insekter er veggedyrene vingeløse. Bortsett fra de gangene de er fylt med blod, er kroppen tynn som papir. Fargen er nærmest rødbrun når den er fylt med blod, og mer grålig når den ikke har spist.

Trivselsområder:
Veggedyrene gjemmer seg som regel på soverommet, oftest i nærheten av sengen. De kan imidlertid også ha tilhold i sprekker i panel og listverk, løsnet tapet, dører og vinduer, samt bak skap og bilder, rørgjennomføringer osv. Veggedyr sitter gjemt på dagstid, men kommer frem om natten og suger blod. Etter måltidet søker den tilbake til sitt gjemmested hvor også egglegging foregår.

Formering:
Veggedyr legger omlag 200 egg, 4-5 egg om dagen. Veggedyrets avkom, nymfene, har fem utviklingsstadier hvor de skifter hud hver gang. Nymfene må suge blod minst en gang per stadium for å kunne utvikle seg videre. Hele livssyklusen tar 4-5 uker ved gunstige betingelser som tilgang til blod, temperatur på 28-30 grader og 75-80% luftfuktighet. Er temperaturen lavere kan det ta opp mot et år fra nymfestadiet til fullt utviklet voksent individ. Dersom temperaturen er under 10 grader, kan nymfer overleve opp til 9 måneder og voksne individer 1 år uten tilgang til blod.

Skadeomfang og risiko:
Problemer med veggedyr kan være ganske plagsomt da de kan fremkalle kløe og allergiske reaksjoner. Det skal ellers ikke være farlig, og det er ikke påvist overføring av blodoverførte sykdommer.

Bekjempelse og forebygging:
Veggedyrproblemer har ofte sitt utspring i alle typer overnattingssteder i inn og utland. For eksempel: Hoteller, hytter, ungdomsherberger og campingplasser. Du får dem med deg hjem via reiseeffekter, klær og sengetøy. Hvis du mistenker at du har fått veggedyr med hjem fra ferie, er det viktig at du ikke tar klær, koffert og bagger inn i huset før du har gjort tiltak. Den beste metoden er å legge alle effektene i en fryseboks 4-5 døgn før de tas inn i huset. Kuldebehandling dreper egg, nymfer og voksne veggedyr ved -18 grader eller kaldere. Det er viktig for resultatet at alle gjenstander har oppnådd denne temperatur. Varmebehandling i vaskemaskin, tørketrommel eller badstue ved temperatur på over 50 grader kan også være effektivt. Her må gjenstander ha en temperatur helt igjennom på 50 grader, i tre timer. Vær oppmerksom på sikkerhet i forhold til om materiale tåler temperaturen samt hvor lenge maskinen/ badstuen kan være på. En alternativ metode er vask ved minimum 60 grader, her er det mest sannsynlig er drukning som skjer. Frysing er dog oftest den sikreste metode.

Veggedyrbekjempelse er svært komplisert, og det er vanligvis nødvendig med profesjonell erfaring. Veggedyr kan overleve lenge uten tilgang til næring og kan gjemme seg mange steder i boligen. I tillegg kan den vandre mellom leiligheter.

Viktig! Har du mistanke om at det er veggedyr i leiligheten din må du snarest kontakte vaktmester eller styret i sameiet (se oppslag i oppgangen din).

Dette til informasjon

Vennlig hilsen
Styret i Sameiet Lunden 7-17

Innføring av beboerparkering

Mandag 23. september innføres ordningen i områdene Refstad, Risløkka og Brobekk i Bydel Bjerke.

Parkering med beboerparkeringstillatelse

Med avtale om beboerparkering får du et elektronisk parkeringsbevis, slik at du ikke trenger å kjøpe parkeringsbillett hver gang du skal parkere. Eier du eller er medeier av et kjøretøy, og har folkeregistrert adresse i området, kan du søke om beboerparkeringstillatelse. Du kan også søke hvis du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student. Har du elbil, hydrogenbil eller HC-kort, kan du parkere gratis uten tidsbegrensning på beboerparkeringsplasser, og trenger ikke å søke.

Les mer om beboerparkering og send søknad.

Vi anbefaler deg å søke i god tid før 23. september 2019. Om du får innvilget søknaden umiddelbart, løper abonnementet fra og med 23. september. Beboerparkering koster 3000 kroner i året for bil, og 1500 kroner i året for MC og moped.

Hensikt med beboerparkering

Du som bor i bydelen, skal få bedre tilgang til offentlig parkering. Ordningen vil også redusere parkering fra arbeidsreisende, og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten. Bakgrunnen for innføring av ordningen er et vedtak i Oslo bystyre i 2012 og en beslutning i bydelsutvalget i bydelen din.

Parkering uten beboerparkeringstillatelse

Beboerparkeringsplassene er tilgjengelige for alle. De som ikke har gyldig beboerparkeringstillatelse, kan parkere mot å betale vanlig parkeringsavgift. Parkeringsavgiften kan kjøpes på mobil med appen “Bil i Oslo”, Easypark-appen eller på Oslo kommunes parkeringsautomater.

Hvis du har spørsmål om beboerparkering, kan du ta kontakt med Bymiljøetatens kundesenter på e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Vennlig hilsen
Oslo kommune

Griller til utlån i sameiet

GLAD I Å GRILLE?

Sameiet har kjøpt inn griller som fritt kan brukes av sameiets beboere.

Det finnes en grill i fellesrommet i hver blokk.

Det er festet en «bruksanvisning» til hver grill. Vær vennlig å les den nøye før du tar grillen i bruk!

Dersom du er uheldig og skader grillen, ber vi om at du tar kontakt med vaktmester Roy. Si også fra om du oppdager skade som ikke er din skyld.

God fornøyelse – vi ønsker deg en hyggelig grillstund!

Vennlig hilsen

Styret i Sameiet Lunden 7-17

Julegrantenning

Julegrantenning 2. desember 2018 kl 18.00

tree

I tradisjon tro ønsker vi julen velkommen til sameiet ved å tenne julegrana 1.søndag i advent. Julegrana tennes 18.00, og er vi heldige kommer Julenissen en tur innom for å hilse på.

Velkommen store og små!