Etablering av boliger for rus og psykiatri

I forbindelse med Boligbyggs Oslo KFs ønske om å etablere boliger for rus og psykiatri i Trondheimsveien 301-303 ønsker Linderud & Omegn Vel å gå ut med informasjon og en underskriftkampanje for, om mulig, å få stoppet dette tiltaket.

Sameiet Lunden 7-17 er ikke en part i denne etableringen, men som «nesten-nabo» mener styret at dette er informasjon vi bør bringe videre til våre beboere.

Ønsker du å støtte Linderud & Omegn Vel, kan du være med ved å signere på klagen i underskriftskampanjen HER.

Saksgangen i Plan- og Bygg kan følges HER.

Dette til orientering.

Vennlig hilsen
Styret i Sameiet Lunden 7-17