Rengjøring av sluk på badet

Rengjøring av sluk på badet
De aller fleste badene i sameiet vårt ble i 2012 totalrenovert.
I forbindelse med denne renoveringen fikk alle en beboerperm med informasjon om
denne renoveringen. Noen har den kanskje liggende – mange har den ikke lenger.
Det har etter renoveringen kommet henvendelser vedrørende sluket på badet. Vannet
renner sent ned og/eller det kommer vann opp når vaskeservanten og/eller vaskemaskin
brukes.
Dette kan skyldes at sluken er i ferd med å tette seg.
Hva kan du som beboer gjøre da?
Her kommer en enkel veiledning som kan løse problemet:
1. Fjern risten på toppen av sluken og ta ut smuss og hår som du ser i sluket.
2. Vannlåset tas opp og rengjøres. Det gjør du på følgende måte:
a) Ta tak i håndtaket du ser i vannlåset og dra
«koppen» opp fra sluket (den kan sitte
hardt!)
b) Fjern synlig smuss og hår. Du kan også skru
fra hverandre vannlåset for å få det ekstra
godt rengjort. (Den ytre koppen er skrudd
fast til delen med håndtaket)
c) Etter rengjøring skrur du vannlåset sammen
og plasser det tilbake i sluket. Vær sikker på at du har trykket det helt tilbake i
nedløpet.
Sameiet Lunden 7-17 har en samarbeidsavtale med Rørlegger Sentralen AS (Brobekkveien
40, 0598 Oslo, Telefon: 23 03 54 00) hva gjelder rørleggerarbeid. Som beboer er du
velkommen til å benytte deg av dette firmaets tjenester. Du får 10% rabatt på deler og
timer om arbeidet utføres i tidsrommet 08.00-16.00 mandag til fredag.