Griller til utlån i sameiet

GLAD I Å GRILLE?

Sameiet har kjøpt inn griller som fritt kan brukes av sameiets beboere.

Det finnes en grill i fellesrommet i hver blokk.

Det er festet en «bruksanvisning» til hver grill. Vær vennlig å les den nøye før du tar grillen i bruk!

Dersom du er uheldig og skader grillen, ber vi om at du tar kontakt med vaktmester Roy. Si også fra om du oppdager skade som ikke er din skyld.

God fornøyelse – vi ønsker deg en hyggelig grillstund!

Vennlig hilsen

Styret i Sameiet Lunden 7-17