Innføring av beboerparkering

Mandag 23. september innføres ordningen i områdene Refstad, Risløkka og Brobekk i Bydel Bjerke.

Parkering med beboerparkeringstillatelse

Med avtale om beboerparkering får du et elektronisk parkeringsbevis, slik at du ikke trenger å kjøpe parkeringsbillett hver gang du skal parkere. Eier du eller er medeier av et kjøretøy, og har folkeregistrert adresse i området, kan du søke om beboerparkeringstillatelse. Du kan også søke hvis du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student. Har du elbil, hydrogenbil eller HC-kort, kan du parkere gratis uten tidsbegrensning på beboerparkeringsplasser, og trenger ikke å søke.

Les mer om beboerparkering og send søknad.

Vi anbefaler deg å søke i god tid før 23. september 2019. Om du får innvilget søknaden umiddelbart, løper abonnementet fra og med 23. september. Beboerparkering koster 3000 kroner i året for bil, og 1500 kroner i året for MC og moped.

Hensikt med beboerparkering

Du som bor i bydelen, skal få bedre tilgang til offentlig parkering. Ordningen vil også redusere parkering fra arbeidsreisende, og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten. Bakgrunnen for innføring av ordningen er et vedtak i Oslo bystyre i 2012 og en beslutning i bydelsutvalget i bydelen din.

Parkering uten beboerparkeringstillatelse

Beboerparkeringsplassene er tilgjengelige for alle. De som ikke har gyldig beboerparkeringstillatelse, kan parkere mot å betale vanlig parkeringsavgift. Parkeringsavgiften kan kjøpes på mobil med appen “Bil i Oslo”, Easypark-appen eller på Oslo kommunes parkeringsautomater.

Hvis du har spørsmål om beboerparkering, kan du ta kontakt med Bymiljøetatens kundesenter på e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Vennlig hilsen
Oslo kommune