Prisendring fellesvaskeri

Fra og med 01.07.2022 vil pris per vask i fellesvaskeriet justeres opp til kr. 15,-

Prisendringen blir gjennomført på bakgrunn av økte utgifter for drift av vaskeriet.

Forrige prisregulering ble foretatt i 2012.