Utleie av eierseksjon

Hver enkelt seksjonseier har mulighet til å leie/låne ut egen seksjon. Styret gjør oppmerksom på følgende regler ved utleie/utlån av mer enn 3mnd varighet, jf. sameiets vedtekter §3:

Uteleiegebyret dekker nytt postkasse- og ringeklokkeskilt for beboere. Ringeklokkeskiltet vil bli montert av vaktmester etter innbetaling og søknad er innlevert, og postasseskiltet blir lagt i din postkasse for enkel selvmontering. Punktene over skal gjennomføres før innflytting av nye beboere. Montering av klistrelapper og andre skilt som ikke er bestilt av styret vil fjernes fortløpende, jf. husordensreglene punkt 12.

Utleier plikter samtidig til å sette nye beboere inn i sameiets Vedtekter og husordensregler. Dette sikrer at alle beboere kan bidra til ivaretakelsen av et godt boligmiljø.