Styret

Sameiet har et styre som skal representere beboerne i alle relevante sammenhenger. Styret skal sørge for vedlikehold av fellesarealer og fasiliteter til alles beste. En av hovedmålsettingene for styret er å sørge for å ivareta sameiets hyggelige miljø, samtidig som vi strekker oss for at det skal bli enda bedre og mer interessant å eie seksjoner i sameiet.

Styret er sammensatt av en styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer som velges på den årlige generalforsamlingen. Den nåværende sammensetningen av styret står oppført i hver enkelt oppgang sammen med øvrig kontaktinformasjon. Styret har omtrent ett møte i måneden der generelle saker og klager behandles.

Generell informasjon om sameiet, forslag til forbedringer eller andre henvendelser kan enten sendes til styret@lunden7-17.no eller legges i styrets egen postkasse i Lunden 11 A (merket «Styrekasse»).

Ved innsending av klager til styret kan dette gjøres via brev/notat, mail eller telefon. Klagen skal være skriftlig og må oppfylle kriteriene for klager for å bli behandlet. Styret vil behandle klagen på neste styremøte.

Addresse: Sameiet Lunden 7-17, Lunden 11a, 0598 Oslo
Tlf nr: +47 484 35 704
E-post: styret@lunden7-17.no