Lunden garasjelag

Garasjelaget i sameiet driftes av et eget styre som representerer de beboerne som eier garasjeplass. Garasjelaget disponerer 45 garasjer (innskudd).

Garasjelaget har egne vedtekter og ordensregler som du finner her eller i menyen til høyre.

Videre disponerer sameiet over 40 parkeringsplasser på sameiets område. 15 av disse plassene har uttak for motorvarmer. Plassene disponeres av sameiets styre. Kontakt: styret@lunden7-17.no

Alle spørsmål vedrørende garasjelaget bes sendes per e-post: lundengarasjelag@gmail.com

Formann: Espen Gulbrandsen,                    tlf: 46847207                                                   Kasserer: Trine Nilsen,                                 tlf: 48189956