Vaktmester

Sameiet har en hyggelig vaktmester som er ansatt på heltid. Vaktmesteren har tjenestetid mellom kl 08:00 – 16:00 hverdager og tar for seg alt vedlikehold og forfallende arbeid som omfatter sameiets fellesarealer.

Vaktmester kan kontaktes ved behov i ordinær tjenestetid vedrørende saker som berører sameiets fellesarealer. Utenfor dette tidsrommet, eller ved andre henvendelser, oppfordres det til å ta kontakt med et av styrets medlemmer.

Telefonnummer til vaktmester og styremedlemmer finner du på oppslagstavlene i hver oppgang.