Avfallsdeponier

I juli 2012 fikk sameiet fullført det nye og flotte avfallsdeponiet i sameiet! Det er etablert tre avfallsdeponier. To avfallsdeponier (foran Lunden 9 og 15) tar papp/papir og plast/matavfall/restavfall, mens det tredje (foran Lunden 13) også tar i mot glass og metall.

Foran Lunden 9 er det også satt opp parkering for scooter/moped til høyre for avfallsdeponiet.

Styret oppfordrer alle beboere til å gjøre seg kjent med sorteringsreglene i bruken av de nye deponiene for å sørge for riktig avfallssortering.

Kildesortering